Bandysidan.nu


Ryska ligan västra 2003/04

Lag Land M V O F GM - IM PO Diff
Vodnik  Truppen Lagets matcherRyssland201622120-440(76)
Zorkij  Truppen Lagets matcherRyssland201415109-540(55)
Uralsky Trubnik  Truppen Lagets matcherRyssland201406108-630(45)
Start  Truppen Lagets matcherRyssland20133486-440(42)
Rodina  Truppen Lagets matcherRyssland20141596-570(39)
Raketa  Truppen Lagets matcherRyssland20102889-770(12)
Lokomotiv (Orenburg)  Truppen Lagets matcherRyssland20621245-850(-40)
BSK  Truppen Lagets matcherRyssland20521348-960(-48)
Sever  Truppen Lagets matcherRyssland20511448-1040(-56)
Volga  Truppen Lagets matcherRyssland20311648-1050(-57)
Stroitel  Truppen Lagets matcherRyssland20211745-1130(-68)


2003-11-13
 
Raketa - Vodnik
2003-11-13
 
Start - Sever
2003-11-16
 
Raketa - Sever
2003-11-16
 
Start - Vodnik
2003-11-16
 
Zorkij - Lokomotiv (Orenburg)
2003-11-20
 
Rodina - Raketa
2003-11-20
 
Start - Lokomotiv (Orenburg)
2003-11-20
 
Stroitel - Uralsky Trubnik
2003-11-20
 
Zorkij - Sever
2003-11-23
 
Rodina - Uralsky Trubnik
2003-11-23
 
Stroitel - Raketa
2003-11-23
 
Zorkij - Volga
2003-11-26
 
Rodina - Start
2003-11-26
 
Sever - Volga
2003-11-26
 
Stroitel - Zorkij
2003-11-26
 
Uralsky Trubnik - BSK
2003-11-26
 
Vodnik - Lokomotiv (Orenburg)
2003-11-29
 
Raketa - BSK
2003-11-29
 
Rodina - Zorkij
2003-11-29
 
Sever - Lokomotiv (Orenburg)
2003-11-29
 
Stroitel - Start
2003-11-29
 
Vodnik - Volga
2003-12-03
 
Raketa - Lokomotiv (Orenburg)
2003-12-03
 
Sever - Rodina
2003-12-03
 
Start - BSK
2003-12-03
 
Uralsky Trubnik - Volga
2003-12-03
 
Vodnik - Stroitel
2003-12-06
 
Raketa - Volga
2003-12-06
 
Sever - Stroitel
2003-12-06
 
Start - Zorkij
2003-12-06
 
Uralsky Trubnik - Lokomotiv (Orenburg)
2003-12-06
 
Vodnik - Rodina
2003-12-10
 
Lokomotiv (Orenburg) - BSK
2003-12-13
 
Volga - BSK
2003-12-14
 
Uralsky Trubnik - Sever
2003-12-17
 
BSK - Lokomotiv (Orenburg)
2003-12-17
 
Raketa - Start
2003-12-17
 
Rodina - Sever
2003-12-17
 
Stroitel - Vodnik
2003-12-17
 
Zorkij - Uralsky Trubnik
2003-12-20
 
BSK - Volga
2003-12-20
 
Rodina - Vodnik
2003-12-20
 
Start - Uralsky Trubnik
2003-12-20
 
Stroitel - Sever
2003-12-20
 
Zorkij - Raketa
2003-12-23
 
BSK - Sever
2003-12-23
 
Lokomotiv (Orenburg) - Zorkij
2003-12-23
 
Stroitel - Rodina
2003-12-23
 
Uralsky Trubnik - Vodnik
2003-12-23
 
Volga - Start
2003-12-26
 
BSK - Vodnik
2003-12-26
 
Lokomotiv (Orenburg) - Start
2003-12-26
 
Raketa - Rodina
2003-12-26
 
Volga - Zorkij
2003-12-28
 
Sever - Vodnik
2003-12-29
 
BSK - Start
2003-12-29
 
Lokomotiv (Orenburg) - Volga
2003-12-29
 
Raketa - Stroitel
2003-12-29
 
Uralsky Trubnik - Rodina
2004-01-04
 
Lokomotiv (Orenburg) - Raketa
2004-01-04
 
Sever - BSK
2004-01-04
 
Start - Rodina
2004-01-04
 
Volga - Uralsky Trubnik
2004-01-04
 
Zorkij - Stroitel
2004-01-07
 
Start - Stroitel
2004-01-07
 
Uralsky Trubnik - Raketa
2004-01-07
 
Vodnik - BSK
2004-01-07
 
Volga - Lokomotiv (Orenburg)
2004-01-07
 
Zorkij - Rodina
2004-01-10
 
Raketa - Zorkij
2004-01-10
 
Rodina - BSK
2004-01-10
 
Uralsky Trubnik - Start
2004-01-10
 
Volga - Sever
2004-01-11
 
Lokomotiv (Orenburg) - Vodnik
2004-01-13
 
Lokomotiv (Orenburg) - Sever
2004-01-13
 
Start - Raketa
2004-01-13
 
Stroitel - BSK
2004-01-13
 
Uralsky Trubnik - Zorkij
2004-01-13
 
Volga - Vodnik
2004-01-17
 
BSK - Raketa
2004-01-17
 
Lokomotiv (Orenburg) - Uralsky Trubnik
2004-01-17
 
Rodina - Stroitel
2004-01-17
 
Start - Volga
2004-01-17
 
Zorkij - Vodnik
2004-01-20
 
BSK - Zorkij
2004-01-20
 
Lokomotiv (Orenburg) - Rodina
2004-01-20
 
Raketa - Uralsky Trubnik
2004-01-20
 
Vodnik - Sever
2004-01-20
 
Volga - Stroitel
2004-01-23
 
BSK - Uralsky Trubnik
2004-01-23
 
Lokomotiv (Orenburg) - Stroitel
2004-01-23
 
Sever - Zorkij
2004-01-23
 
Vodnik - Start
2004-01-23
 
Volga - Rodina
2004-01-25
 
Sever - Start
2004-01-26
 
BSK - Rodina
2004-01-26
 
Uralsky Trubnik - Stroitel
2004-01-26
 
Vodnik - Zorkij
2004-01-26
 
Volga - Raketa
2004-01-31
 
BSK - Stroitel
2004-02-12
 
Rodina - Lokomotiv (Orenburg)
2004-02-12
 
Sever - Uralsky Trubnik
2004-02-12
 
Stroitel - Volga
2004-02-12
 
Vodnik - Raketa
2004-02-12
 
Zorkij - Start
2004-02-15
 
Rodina - Volga
2004-02-15
 
Sever - Raketa
2004-02-15
 
Stroitel - Lokomotiv (Orenburg)
2004-02-15
 
Vodnik - Uralsky Trubnik
2004-02-15
 
Zorkij - BSK